Privacyverklaring

Privacybeleid voor onze website www.rehl-energy.nl

 

 • 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, e.B. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is Rehl Energy GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren Irene Rehl en Viktor Rehl, Am Weißen Haus 9,56626 Andernach. (Tel.026 32 / 98 94 050; Fax.026 32 / 98 94 059; E-mail: info@rehl-energy.de; Internet: www.rehl-energy.de; HRB 25438, kantonrechter Koblenz)

(3) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing. Uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn.

(4) Als we voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners in opdracht of als we uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve processen. We vermelden ook de gedefinieerde criteria van de bewaartermijn.

 • 2 Uw rechten

(1) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

– Recht op informatie,

– recht op rectificatie of wissing,

– Recht op beperking van de verwerking,

– Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 • 3 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG):

– IP-adres

– Datum en tijd van het verzoek

– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

– Website waar het verzoek vandaan komt

– Browser

– Besturingssysteem en zijn interface

– Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de instantie stroomt die de cookie instelt (hier door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

 1. a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

– Tijdelijke cookies (zie b)

– Permanente cookies (zie c).

 1. b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten in het bijzonder sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. d) U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en bijvoorbeeld .B. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 4. e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons hebt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.
 5. f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, e.B. “Betere privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. We raden u ook aan om uw cookies en browsegeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

 

 

 

 • 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel moet u meestal verdere persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende service te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien wij samen met partners contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen door uw persoonlijke gegevens te verstrekken of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

 • 5 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3, AVG. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.

(2) Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

(4) U kunt ons op de hoogte stellen van uw herroeping of bezwaar onder de volgende contactgegevens: Rehl Energy GmbH, Am Weißen Haus 9, 56626 Andernach; Telefoon 026 32 / 98 94 050; Fax.026 32 / 98 94 059; E-mail: info@rehl-energy.de.

 • 6 Analysetools

De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen (trackingtools) worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen verder in verkorte vorm verwerkt, zodat persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

(6) Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de cross-device analyse van uw gebruik in uw klantaccount deactiveren onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

 • 7 plug-ins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG: Facebook, Google Maps, YouTube.

(2) Wij gebruiken de zogenaamde two-click oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij geven u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daarmee activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd.  Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vak klikt.

(3) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider.

(4) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

(5) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en daar bent ingelogd. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld een koppeling naar de pagina.B maakt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en communiceert deze openbaar aan uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar in het bijzonder voordat u de knop activeert, omdat dit u in staat stelt om te voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.

(6) Google Maps:

 1. a) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website weer te geven en stelt u in staat om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.
 2. b) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(7) YouTube:

 1. a) We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die op http://www.YouTube.com worden opgeslagen en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. er worden geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube verzonden als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 bedoelde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
 2. b) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
 3. c) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(8) Adressen van de genoemde plug-inproviders en URL met hun informatie over gegevensbescherming:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php;

meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. c) YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Verenigde Staten; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(9) Google Web Fonts

 1. a) Op deze pagina gebruiken we weblettertypen van Google voor de uniforme presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan wordt Google zich ervan bewust dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
 2. b) Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 • 8 Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status mei 2018. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, evenals voor de implementatie van toekomstige jurisprudentie, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De huidige gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment op onze website  worden ingezien en afgedrukt: www.rehl-energy.de onder Gegevensbescherming.