Impressum

Rehl Energy B.V.
Velduil 22
5731 XG Mierlo

Tel.+31 (0) 6 27 22 23 50
e-mail: info@rehl-energy.nl
www.rehl-energy.nl

KvK-nummer 85766739
B.T.W. Nr. in aanvraag

Algemeen directeur: Fons Gösgens

 1. Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 1. Auteursrecht

De inhoud en werken die door de site-exploitanten op deze pagina’s worden gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door ons is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan vragen wij om een overeenkomstige kennisgeving. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 1. Beslechting van consumentengeschillen

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

 1. Opmerkingen over gegevensverwerking

(1) Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Rehl Energy GmbH, vertegenwoordigd door directeur Irene Rehl, Lessingstraße 4,56626 Andernach. ( Telefoon: +49 2632/495122; Fax: +49 2632/495121; E-mail: info@rehl-energy.de; Internet: www.rehl-energy.de; HRB 25438, kantonrechter Koblenz)

als de verantwoordelijke persoon.

(2) Verzameling en opslag van persoonsgegevens, evenals type en doel en het gebruik ervan

Als u onafhankelijk van het contact via onze website contact met ons opneemt en opdracht geeft, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Informatie die nodig is voor het verzamelen en uitvoeren van het contract met u.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats,

 • om u te kunnen identificeren als onze klant en contractpartner;
 • om u te kunnen adviseren en ondersteunen voor en na het sluiten van een contract en om de uitvoering van het contract mogelijk te maken;
 • om met u te communiceren;
 • voor facturatie;
 • om bestaande aansprakelijkheidsclaims af te wikkelen, evenals de bewering van claims tegen u;

De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is noodzakelijk volgens artikel 6, lid 1, zin 1 lit.b AVG voor de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit het contract met u

Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, tenzij wij verplicht zijn deze voor een langere periode te bewaren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit.c AVG vanwege fiscale en handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen (van HGB, StGB of AO) of u hebt ingestemd met verdere opslag in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG.

(3) Openbaarmaking van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan die vermeld in sectie 13.2 hierboven. Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit.b AVG, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

(4) Uw rechten

U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

– Recht op informatie,

— Recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken

– recht op rectificatie of wissing,

– Recht op beperking van de verwerking,

– Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

– Recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw

om te klagen over persoonsgegevens door ons.

 

(5) Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u gewoon een e-mail naar info@rehl-energy.de

(6) Actualiteit en wijziging van deze informatie over gegevensverwerking

Deze informatie over gegevensverwerking is momenteel geldig en heeft de status mei 2018. Als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten of in de implementatie van toekomstige jurisprudentie, kan het nodig zijn om deze informatie te wijzigen. De actuele informatie over gegevensverwerking kan te allen tijde worden geraadpleegd en afgedrukt op onze website www.rehl-energy.de onder Impressum /Opmerkingen.

(7) Gebruik van onze website

Als u onze website http://www.rehl-energy.nl/ gebruikt, is de daar opgeslagen gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.