Privacyverklaring

Privacybeleid voor onze website www.rehl-energy.de

 

 • 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk naar u kunnen worden verwezen, e.B. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is Rehl Energy GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren Irene Rehl en Viktor Rehl, Am Weißen Haus 9,56626 Andernach. (Tel.026 32 / 98 94 050; fax.026 32 / 98 94 059; E-mailadres: info@rehl-energy.de; Internet: www.rehl-energy.de; HRB 25438, Rechtbank Koblenz)

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u persoonsgegevens verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing. Uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband zijn gegenereerd nadat opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Als we in opdracht aangeboden dienstverleners willen gebruiken voor individuele functies van ons aanbod of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen we u in detail informeren over de respectieve processen hieronder. We noemen ook de gedefinieerde criteria van de opslagperiode.

 • 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten jegens ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

– recht op informatie,

– recht op rectificatie of wissing,

– recht op beperking van de verwerking,

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

– Recht op dataportabiliteit.

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 • 3 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website aan u weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG):

– IP-adres

– Datum en tijd van het verzoek

– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

– Website waar het verzoek vandaan komt

– Browser

– Besturingssysteem en de interface

– Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf die is toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de plaats die de cookie instelt (hier door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

 1. a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

– Tijdelijke cookies (b)

– Permanente cookies (c).

 1. b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.
 2. c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld.B de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 4. e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.
 5. f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Verder maken wij gebruik van HTML5 opslagobjecten, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, ongeacht uw gebruikte browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen Flash-cookies wilt verwerken, moet u een overeenkomstige add-on installeren, e.B. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden wij u aan uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

 

 

 

 • 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel moet u meestal verdere persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de respectieve service te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover kan worden verkregen door uw persoonlijke gegevens te verstrekken of in de beschrijving van het onderstaande aanbod.

(4) Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

 • 5 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7( 3) AVG. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt uitgesproken.

(2) Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 (1) p. 1 lit. f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de gegevensverwerking staken of aanpassen of u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse.

(4) U kunt ons informeren over uw intrekking of bezwaar onder de volgende contactgegevens: Rehl Energy GmbH, Am Weißen Haus 9, 56626 Andernach; Tel.026 32 / 98 94 050; fax.026 32 / 98 94 059; E-mailadres: info@rehl-energy.de.

 • 6 Analysetools

De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen (tracking tools) worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod voor u. Deze belangen moeten als legitiem in de zin van deze bepaling worden beschouwd. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als ip-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen verder in verkorte vorm verwerkt, zodat een persoonlijke verwijzing kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de analyse van uw gebruik op verschillende apparaten in uw klantaccount deactiveren onder “Mijn gegevens”, “persoonlijke gegevens”.

 • 7 Plug-ins voor sociale media

(1) Op basis van artikel 6 ( 1) (1) (f) AVG gebruiken we momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google Maps, YouTube.

(2) We gebruiken de zogenaamde twee-klik oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op de doos via de beginletter of het logo. Wij geven u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het geselecteerde veld klikt en het daarmee activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod hebt geopend. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na het ophalen geanonimiseerd.  Door de plug-in te activeren, worden persoonsgegevens van u doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden we u aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

(3) We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsbewerkingen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider.

(4) De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van plug-ins is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

(5) De gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u een account heeft bij de plug-inprovider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u bijvoorbeeld op de geactiveerde knop drukt en naar de pagina linkt.B slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en communiceert deze openbaar aan uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u een toewijzing aan uw profiel bij de plug-inprovider kunt voorkomen.

(6) Google Maps:

 1. a) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartenfunctie.
 2. b) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanmaakt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de opdracht met uw profiel op Google niet wilt, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(7) YouTube:

 1. a) We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die op http://www.YouTube.com worden opgeslagen en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. er worden geen gegevens over u als gebruiker overgedragen aan YouTube als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de in lid 2 bedoelde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
 2. b) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanmaakt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je de opdracht met je profiel op YouTube niet wilt, moet je je afmelden voordat je de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
 3. c) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft deze aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(8) Adressen van de genoemde plug-inproviders en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:

 1. a) FacebookInc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php;

meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. b) GoogleInc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.
 2. c) YouTube,LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VERENIGDE STATEN; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(9) Google Weblettertypen

 1. a) Op deze pagina gebruiken we weblettertypen van Google voor de uniforme presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan wordt Google zich ervan bewust dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
 2. b) Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faqen het privacybeleidvan Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 • 8 Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status van mei 2018. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierover of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten en voor de implementatie van toekomstige jurisprudentie, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De huidige gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment worden geopend en afgedrukt op onze website: www.rehl-energy.de onder Gegevensbescherming.

Datenschutzerklärung für unsere Website www.rehl-energy.de

 

 • 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die Rehl Energy GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Irene Rehl und Viktor Rehl, Am Weißen Haus 9,
56626 Andernach. (Tel.026 32 / 98 94 050; Fax.026 32 / 98 94 059; E-Mail: info@rehl-energy.de; Internet: www.rehl-energy.de; HRB 25438, Amtsgericht Koblenz)

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

 • 2 Ihre Rechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

–   Recht auf Auskunft,

–   Recht auf Berichtigung oder Löschung,

–   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

–   Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

–   Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

 • 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

–   IP-Adresse

–   Datum und Uhrzeit der Anfrage

–   Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

–   Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

–   Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

–   jeweils übertragene Datenmenge

–   Website, von der die Anforderung kommt

–   Browser

–   Betriebssystem und dessen Oberfläche

–   Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:

 1. a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:

–   Transiente Cookies (dazu b)

–   Persistente Cookies (dazu c).

 1. b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
 2. c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
 3. d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
 4. e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.
 5. f) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen.

 

 

 

 • 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.

(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

 • 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.

(2) Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs werden wir die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen.

(4) Über Ihren Widerruf oder Widerspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren: Rehl Energy GmbH, Am Weißen Haus 9, 56626 Andernach; Tel.026 32 / 98 94 050; Fax.026 32 / 98 94 059; E-Mail: info@rehl-energy.de.

 • 6 Analyse-Tools

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen (Tracking-Tools) werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen.

Google Analytics

(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.

 • 7 Social Media Plug-Ins

(1) Wir setzen derzeit auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google Maps,  YouTube.

(2) Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook wird nach Angaben des Anbieters in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert.  Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.

(3) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

(4) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(5) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können.

(6) Google Maps:

 1. a) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
 2. b) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

(7) YouTube:

 1. a) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
 2. b) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
 3. c) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(8)  Adressen der genannten Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;

weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. c) YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(9) Google Web Fonts

 1. a) Wir nutzen auf dieser Seite zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
 2. b) Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faqund in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 • 8 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben sowie zur Umsetzung zukünftiger Rechtsprechung kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website: www.rehl-energy.de  unter Datenschutz abgerufen und ausgedruckt werden.